Kızılırmak Mh. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No: 1/68-69
+90 312 438 46 40
+90 312 438 46 41

Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonları Montaj ve Devreye Alma

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve özellikle rüzgar enerjisinin giderek önem kazandığı günümüzde bu tür sistemlerde verimlilik de olmazsa olmazlardandır. Rüzgar enerjisi sistemlerinde ise verimliliğin ve maksimum düzeyde enerji üretmenin yolu da başarılı bir ölçüm ve izleme çalışmasından geçmektedir.
Bir bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenebilmesi için rüzgar hız ve yön değerlerinin ayrıca sıcaklık ve nemin ölçülmesi gerekmektedir. Enerji üretimi amaçlı yapılan rüzgar potansiyeli ölçümleri çok hassas ve dikkat gerektirmektedir. Ölçümlerde çok ufak farklar yatırımın ekonomikliğini ve planlamasını olumsuz etkilemektedir.

Naturel Enerji, rüzgar ölçümü ve değerlendirmesi konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Rüzgar ölçümünün kaliteli ve yüksek standartlarda olması son derece önemlidir. Rüzgar ölçümü için ihtiyaç duyulan kalite ve standartlar, ancak sahada kurulacak ölçüm direkleri ile ilgili doğru tercihlerin yapılması ile mümkün olabilir. Bunun için, sahada kurulacak ölçüm direği sayısı, ölçüm direği kurulacak uygun noktaların ve ölçüm direği ekipmanları ile teknik özelliklerini belirlenmesi gerekir.

Ayrıca ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu ile toplanan verilerin devamlı olarak kontrol edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Toplanan rüzgar ölçüm verileri yıllık olarak raporlanmakta, numerik rüzgarmodellemelerinden alınan sonuçlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.

Naturel Enerji rüzgar ölçümü ve eğerlendirmesinde en yüksek kalite ve standartları sağlar.

Rüzgar Ölçüm direğinin kurulacağı saha gezilerek, meteorolojik açıdan en uygun yerler, ölçüm direklerinin sayısı, uzunlukları, kullanılacak ölçüm cihazları, ulaşım ve diğer gereklilikler belirlenir. Ölçüm direkleri GSM bağlantılı olacak ise bölgenin GSM kapsama alanı içinde bulunup bulunmadığı araştırılır.

Şirketimiz, müşterinin tercihine ve kurulması öngörülen ölçüm istasyonlarının gereklerine göre boru tipi veya kafes tipi ölçüm direği kullanmaktadır. Boru ve kafes tipi direklerimiz birçok avantaja sahip olup şirketimiz tarafından imal edilmektedir.

EnglishTurkey

Powered by themekiller.com